V i n e y a r d

Y p s i l o y V i n e y a r d

Το θαλασσινό μελτέμι μεταφέρει την αλμύρα της θάλασσας στα αμπέλια. (Swept Wind)

experiences

Let's Get Together!​

Book a visit to the winery to experience first-hand the magical atmosphere of the valley, nibble on the sweetest and ripest sorts of grapes and taste our best wines. Perfect for a family trip, your anniversary, or any social event.